Dotacje na szkolenia

Każdy biznes potrzebuje ludzi, by odnieść sukces. Sama koncepcja, bez ludzi, który pomogą Ci ją wdrożyć w życie, to za mało. Każdy pracodawca chciałby mieć wysoce wykwalifikowany personel, jednak o niego coraz trudniej. Obecnie rynkiem pracy rządzą pracownicy, dlatego coraz trudniej jest pozyskać wymarzonego pracownika. Z pomocą przychodzą jednak ponownie Fundusze Europejskie, bo jeżeli nie możesz na rynku pracy znaleźć kandydata, który posiada wymagane kompetencje, to zadbaj o to sam korzystając ze wsparcia unijnego. Dotacje na szkolenia będą tematem dzisiejszego wpisu.

Dotacje na szkolenia

W całej Polsce można ubiegać się o dotacje na szkolenia w ramach projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest zagwarantowanie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych, czyli szkoleń oraz usług doradczych.

Na terenie województwa Wielkopolskiego wyłoniono pięciu operatorów, którzy odpowiadają za realizację programu (w tym za przeprowadzenie procedury aplikacyjnej oraz wypłatę dofinansowania). Na terenie subregionu poznańskiego rolę tę pełni Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. WGD ma siedzibę w Poznaniu, dlatego przedstawiamy poniżej omówimy zasady przyznawania dotacji obowiązujące w właśnie subregionie poznańskim.

Przebieg procedury

 1. Wybór szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych (pamiętaj, że musi ono mieć związek z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą – np. personel zakładu fryzjerskiego może nie otrzymać wsparcia na szkolenie z zakresu wydobywania kopalin).
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie.
 3. Podpisanie umowy o dofinansowanie.
 4. Udział w szkoleniu.
 5. Uregulowanie należności wobec instytucji realizującej szkolenie.
 6. Złożenie wniosku o refundacje.
 7. Otrzymanie refundacji.

Warunki i zasady udzielanego wsparcia

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) i ich pracowników. Pamiętaj, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, również możesz ubiegać się o dofinansowanie dla siebie. Co więcej, definicja pracownika nie ogranicza się do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Obejmuje ona również osoby, które świadczą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Osoby te muszą pozostawać zatrudnione przez przedsiębiorcę w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego oraz w czasie świadczenia usługi rozwojowej.

Obecnie obowiązują pewne limity:

 1. dofinansowanie na jednego pracownika może wynieść do 3.000,00 zł (niezależnie od liczby szkoleń – może być to jedno szkolenie, lub kilka),
 2. dofinansowanie na jednego przedsiębiorcę może wynieść do 50.000,00 zł.

Wsparcie może być udzielone w ramach pomocy de minimis lub ze środków publicznych. Rekomendujemy to pierwsze rozwiązanie z uwagi na wyższy poziom dofinansowania.

W przypadku pomocy de minimis, dofinansowanie uzależnione jest od wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie) i wynosi:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – wsparcie na poziomie 80%.
 2. małe przedsiębiorstwo – wsparcie na poziomie 70%.
 3. średnie przedsiębiorstwo – wsparcie na poziomie 50%.

Wskazane wyżej wartości mogą być w pewnych warunkach podwyższone (np. w przypadku osób powyżej 50 roku życia). Maksymalny poziom to jednak 80%.

Jak możemy Tobie pomóc?

Jeżeli zechcesz, możesz o dofinansowanie ubiegać się sam – w tym wypadku przebieg procedury nie należy do najbardziej skomplikowanych. Jeżeli nie masz doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji lub po prostu nie masz na to czasu, chętnie przeprowadzimy Cię przez cały proces. Załatwimy za Ciebie formalności (choć nie wszystkie – nie podpiszemy za Ciebie umowy i nie odbędziemy za Ciebie szkolenia). Ty będziesz mógł spokojnie zastanowić się, jak wykorzystasz nowe kompetencje swojego personelu.

 

Jeżeli poza szkoleniami myślisz o dotacjach na inne działania, koniecznie przeczytaj artykuł poświęcony wybranym naborom wniosków na rok 2019, który znajdziesz tutaj.

 

Jeżeli chcesz być na bieżąco z wiadomościami na temat Funduszy Europejskich oraz innych form wsparcia Twojego biznesu, obserwuj nas na portalach społecznościowych – Facbook i LinkedIn.