Programista ASP.NET MVC

Zapraszamy na szkolenie – Programista ASP.NET MVC

Drodzy czytelnicy,
przede wszystkim bardzo miło jest mi zainicjować nowy projekt, jaki wkrótce uruchamiamy we współpracy z Pilską Szkołą Programowania – Szkolenie Programista ASP.NET MVC.

Pilska Szkoła Programowania to nowa inicjatywa skierowana w szczególności dla osób, które chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie programowania. Więcej o Pilskiej Szkole Programowania przeczytasz tutaj. Jak sama nazwa wskazuje, PSP powstała w Pile i z myślą o osobach z Piły i okolic, jednakże nadszedł czas na ekspansję. W związku z tym, w ramach naszej współpracy będziemy zdobywać nowe rynki – zaczynamy od Poznania.

Zapraszamy więc na pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń skierowanych dla programistów – kurs “Programista ASP.NET MVC”. To konkretne szkolenie pomyślane zostało w szczególności z myślą o osobach, które posiadają pewne kompetencje z zakresu programowania, ale chcą je poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę.

Kurs: Programista ASP.NET MVC

Termin: 20.12.2018

Miejsce: Poznań (dokładna lokalizacja do ustalenia)

Czas: 8 godzin lekcyjnych

Cena: 1299 PLN netto

Grupa: 8-10 osób

Dla kogo: Kurs “Programista ASP.NET MVC” jest przeznaczony w szczególności dla osób, które mają za sobą pierwsze doświadczenia związane z programowaniem. W związku z tym, uczestnicy tego szkolenia powinni mieć podstawową wiedzę o programowaniu obiektowym i działaniu relacyjnych baz danych. Zalecana jest znajomość dowolnego języka programowania (na przykład PHP, C# lub Java)

Główne korzyści:

 • Nauczysz się tworzyć aplikacje internetowe za pomocą ASP.NET MVC
 • Poznasz podstawy języka C#
 • Będziesz uruchamiać aplikację za pomocą IIS Express
 • Nauczysz się dzielić aplikacje na warstwy
 • Połączysz swoją aplikację z bazą danych za pomocą biblioteki Entity Framework
 • Stworzysz widoki HTML i poznasz silnik renderowania widoków Razor
 • Stworzysz testy jednostkowe korzystając z biblioteki MSTest
 • Nauczysz się tworzyć formularze w ASP.NET MVC
 • Dowiesz się jak działa routing w aplikacjach ASP.NET MVC
 • Na koniec otrzymasz dyplom ukończenia kursu

Program kursu:

Moduł 1: Tworzenie i struktura projektu ASP.NET MVC, w szczególności:

 • Tworzenie projektu ASP.NET MVC w Visual Studio 2017
 • Omówienie struktury projektu i roli elementów projektu

Moduł 2: Warstwa dostępu do bazy danych, w szczególności:

 • Przygotowanie bazy danych Azure SQL
 • Ustawienie odpowiednich reguł firewall w portalu Azure
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych wewnątrz aplikacji
 • Pobranie biblioteki Entity Framework

Moduł 3: Model w ASP.NET MVC, w szczególności:

 • Omówienie podejścia Code First
 • Stworzenie klas modelu
 • Kontekst Entity Framework i dostęp do obiektów DataSet
 • Tworzenie nowej migracji
 • Uruchomienie migracji z poziomu Visual Studio 2017
 • Omówienie tabeli MigrationHistory

Moduł 4: Kontrolery w ASP.NET MVC, w szczególności:

 • Odpowiedzialności kontrolerów
 • Koncepcja routingu
 • Testowanie działania kontrolera
 • Przekazywanie parametrów z adresu URL do kontrolera

Moduł 5: Widoki, w szczególności:

 • Tworzenie widoku za pomocą języka HTML
 • Przekazywanie modelu z kontrolera do widoku
 • Rola obiektu ViewBag
 • Podstawowe instrukcje silnika Razor
 • Wyświetlanie wyników pochodzących z bazy danych

Moduł 6: Formularze, w szczególności:

 • Formularz tworzenia nowego obiektu w systemie
 • Formularz edycji i usuwania

Moduł 7: Architektura aplikacji, w szczególności:

 • Model wielowarstwowy
 • Repozytoria
 • Serwisy
 • Testowanie

 

Zapisy na szkolenie przyjmujemy głównie mailowo na adres: wkacban@wielkopolskagrupadoradcza.pl, ale akceptujemy także zgłoszenia na pośrednictwem portali społecznościowych, na których znajdzie się ogłoszenie.

W razie braku wymaganej liczby uczestników szkolenia zastrzegamy sobie prawo do jego odwołania we wskazanym terminie, choć będziemy się starać tego uniknąć. Informacja będzie przekazana zapisanym uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia.

 

Więcej o usłudze szkoleń z perspektywy WGD znajdziesz tutaj.

Facebook: www.facebook.com/WielkopolskaGrupaDoradcza
LinkedIn: www.linkedin.com/company/wgd