KIEDY WARTO SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM

Doradztwo prawne stanowi klamrę, która spina pozostałych obszar działalności Wielkopolskiej Grupy Doradczej. Każdy bowiem z obszarów działania wymusza doskonałą znajomość odpowiednich regulacji prawnych.

Prowadzenie działalności gospodarczej staje się coraz trudniejsze w obliczu nasilających się zmian legislacyjnych. Zmiany te wymagają od przedsiębiorcy ciągłego monitorowania wymagań prawnych. Przedsiębiorcy często ograniczają się do śledzenia doniesień medialnych, jednak w profesjonalnym obrocie gospodarczym może to być zbyt mało.

Podejmowanie istotnych dla Twojego przedsiębiorstwa decyzji warto skonsultować z prawnikiem. Przed podpisaniem ważnego (a  nawet z pozoru nieważnego) kontraktu również warto zasięgnąć prawnika. Nawet pozornie nieistotna klauzula umowna, może rodzić daleko idące konsekwencje dla Ciebie i Twojego biznesu. Potencjalnie nawet doprowadzić do jego upadłości. Wielu uzna pewnie, że ten problem ich nie dotyczy. Niestety każdy przedsiębiorca działający na dowolnym rynku jest narażony na takie ryzyko. Każda umowa (niezależnie od tego, czy przybiera postać pisemną, czy zostaje zawarta poprzez wymianę wiadomości elektronicznych, a nawet ustnie), może zawierać postanowienia skrajnie niekorzystne, które wychwycić może jedynie doświadczony prawnik. Faktem jest, że samo stworzenie bezpiecznej umowy, czy wychwycenie niekorzystnych postanowień we wzorze dostarczonym przez drugą stronę, to dopiero początek drogi. Następnie należy, w drodze negocjacji, skłonić kontrahenta do przyjęcia bezpiecznego i korzystnego kształtu umowy.

W CZYM MOŻEMY TOBIE POMÓC?

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wszystkich innych czynności związanych z prowadzonym biznesem. Szczególnie w relacjach z pracownikami, z kontrahentami, organami oraz instytucjami publicznymi. W każdym z tych obszarów mogą pojawić się sytuacje wymagające konsultacji z prawnikiem. Koszt takiej konsultacji może jednak okazać się nieporównywalnie niski w stosunku do strat, jakie ponieść można w wyniku podjęcia niekorzystnych decyzji biznesowych.

Oferujemy naszym Partnerom bieżące doradztwo prawne, a w jego ramach:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • tworzenie i opiniowanie dokumentów umownych,
  • zastępstwo procesowe w toczących się postępowaniach cywilnych, karnych czy administracyjnych.
  • tworzenie koncepcje i zabezpieczamy sukcesję przedsiębiorstw,
  • nadzór nad procesem przekształcania spółek

Ponadto doradzamy w wielu innych obszarach, w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych Partnerów biznesowych.

 

Facebook: www.facebook.com/WielkopolskaGrupaDoradcza
LinkedIn: www.linkedin.com/company/wgd