FUNDUSZE EUROPEJSKIE W LICZBACH

Prawdopodobnie każdy przedsiębiorca lub osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej słyszał o funduszach europejskich i zastanawiał się jak pozyskać dofinansowanie. Jednak znacznie mniej osób ma jakiekolwiek doświadczenie w ich pozyskiwaniu i rozliczaniu. Rzecz z pozoru wydaje się dziecinnie prosta, szczególnie że otaczają nas hasła „fundusze na rozwój firmy”, czy „dofinansowanie dla każdego”. W rzeczywistości nie na każdy pomysł można otrzymać środki. Procedura ich pozyskiwania zwykle jest sformalizowana, a przygotowywanie niezbędnej dokumentacji czasochłonne. Nawet samo rozliczenie przyznanego dofinansowania często rodzi wiele pytań.

Czy warto więc sięgać po środki unijne? Czy warto ubiegać się o dofinansowanie? Odpowiedź jest prosta – TAK. Warto jednak zapewnić sobie fachowe wsparcie.

Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 do wykorzystania kolosalną kwotę – około 120,1 miliardów euro. Składają się na nią przede wszystkim 82,5 miliarda euro w ramach polityki spójności, 32,1 miliarda euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Warto dodać, że Polska jest największym beneficjentem polityki spójności w obecnej perspektywie finansowej. Przyznana Polsce w ramach polityki spójności pula podzielona została na 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych). Wśród nich są takie, jak Program Infrastruktura i Środowisko (alokacja 27,41 miliarda euro), Program Inteligentny Rozwój (alokacja 8,61 miliarda euro) czy Program Wiedza Edukacja Rozwój (alokacja 4,69 miliarda euro).

Środki te przeznaczone są, w szczególności, na obszary, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego. Ponadto mają służyć poprawie konkurencyjności, innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej i modernizacji gospodarki.

W obecnej perspektywie finansowej (2014-2020), wsparcie otrzymało 578 311 osób bezrobotnych, 35 003 osoby, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy i 12 805 przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu unijnemu, zrealizowano również 2 467 projekty B+R. Wprowadzono także 1 742 innowacje produktowe, 794 innowacje procesowe oraz 437 innowacje nietechnologiczne. Stworzono ponadto 25 892 miejsca wychowania przedszkolnego, wybudowano 284 kilometry autostrad. Zakupiono także 825 jednostek taboru pasażerskiego dla publicznej komunikacji miejskiej.

JAK POMAGAMY POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Powyższe liczby pokazują, jak wiele dobrego można zdziałać korzystając z Funduszy Europejskich. Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków? Chcesz przeznaczyć dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej? A może na realizację projektu badawczego lub inwestycyjnego? Chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników, przeprowadzić kosztowne prace badawczo-rozwojowe lub myślisz o zakupie praw własności intelektualnej – zapraszamy do kontaktu.

Wykonujemy analizy dostępnych programów pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania. Opracowujemy ponadto wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz sprawujemy nadzór nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej. Następnie, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, wspieramy beneficjenta na etapie realizacji projektu. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków z programów krajowych oraz programów regionalnych, zarówno w pozyskiwaniu pomocy zwrotnej, jak i bezzwrotnej.

Chętnie wysłuchamy Twojego pomysłu i pomożemy pozyskać, a następnie rozliczyć otrzymane dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 

Facebook: www.facebook.com/WielkopolskaGrupaDoradcza
LinkedIn: www.linkedin.com/company/wgd