INWESTYCJE W POLSCE

W ostatnich latach obserwujemy wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Polski w oczach podmiotów zagranicznych. Gołym okiem widać kolejne inwestycje w Polsce. Tę tendencję potwierdzają dane gromadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Polska zajmuje 13 miejsce w skali świata oraz 5 miejsce w skali Europy w rankingu najbardziej atrakcyjnych krajów dla inwestorów zagranicznych. Co bardzo interesujące, znacząca liczba inwestycji w Polsce w pierwszej połowie 2018 r., bo aż 73%, to reinwestycje.

Atrakcyjność inwestycyjna Polski niestety nie idzie w parze z łatwością prowadzenia biznesu w naszym kraju. Raport Banku Światowego „Doing Business” pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem. Polska zajmuje w nim najwyższe w swojej historii, lecz dopiero 24 miejsce. Jednocześnie, jeśli chodzi o rozpoczynanie działalności gospodarczej Polska zajmuje dopiero 85 miejsce. Ww zakresie pozyskiwania pozwoleń budowlanych 137 miejsce, a pod względem łatwości płacenia podatków 87 miejsce. Niewątpliwie na uwagę zasługuje wysoka pozycja w zakresie ochrony inwestorów – 35 miejsce.

PRODUKCJA PRZEPISÓW PRAWA

Zjawiskiem, z jakim muszą mierzyć się polscy przedsiębiorcy jest również wzmożona aktywność legislacyjna, która nie sprzyja pewności prowadzenia biznesu w Polsce. Niepewność prawa z pewnością hamuje inwestycje w Polsce. Dodajmy, że Polska jest liderem w Europie pod względem liczby zmian w prawie. Według obliczeń Grant Thornton, na przestrzeni lat 2012-2014 Polska odnotowała najwyższy wskaźnik zmienności prawa w Europie. Był on wyraźnie wyższy, niż w innych krajach Europy. Był aż 56-krotnie wyższy, niż w Szwecji. Powyższe przedstawia, jak chwiejna i niestabilna jest sytuacja prawna w Polsce (dane pochodzą z www.barometrprawa.pl).

Wzmożona „produkcja prawa” spowodowała, że w 2016 r. przyjęto 32 tysiące stron nowych przepisów prawa, co było punktem kulminacyjnym od 1989 r. Warto dodać, że w latach 90. XX wieku wartość na wynosiła rocznie po kilka tysięcy stron. W roku 2017r. ustawodawca nieco zwolnił tempo i uchwalił jedynie 27 tysięcy stron nowych przepisów prawa. W I połowie tego roku uchwalono już tylko 8727 stron. Jest to nadal liczba niewyobrażalna dla przedsiębiorców, którzy powinni skupiać się na prowadzeniu swojego biznesu, a nie analizie kolejnych aktów prawnych. Szczególnie problematyczne jest to dla zagranicznych inwestorów, dla których może być to czynnik zniechęcający do inwestowania w Polsce.

WSPARCIE DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

Z powyższego opisu wyłania się niewątpliwie obraz miejsca, w którym warto inwestować swoje pieniądze. Należy jednak robić to w sposób świadomy i przemyślany. Oferujemy wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Wsparcie obejmować może proces inwestycyjny lub wykraczać poza jego ramy. Co więcej, możemy dokonać analizy potencjału gospodarczego poszczególnych regionów kraju. Dzięki temu znajdziemy odpowiednie miejsce na Twój biznes. Następnie możemy pomóc Ci w prowadzeniu i zarządzaniu Twoją inwestycją. Alternatywnie oferujemy także pomoc w pozyskiwaniu odbiorców Twoich towarów i usług lub nowych dostawców.

Wierzymy, że Polska to właściwe miejsce do lokowania Państwa środków. Będziemy zaszczyceni mogąc wspierać Państwa inwestycje w Polsce.

Facebook: www.facebook.com/WielkopolskaGrupaDoradcza
LinkedIn: www.linkedin.com/company/wgd