ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIAMI PODATKOWYMI

Czym są podatki? W teorii to przymusowa danina na rzecz skarbu Państwa, jednak w praktyce to przykre obciążenia dla portfela przedsiębiorcy. Dla przeciętnego polskiego przedsiębiorcy stanowią one 19% osiągniętego przychodu, więc mają one oczywiście ogromne znaczenie dla wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Optymalizacja podatkowa – to hasło jest integralnie powiązane ze świadomym zarządzaniem biznesem.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Świadome zarządzanie biznesem musi obejmować również świadome zarządzanie obciążeniami podatkowymi. Hasło „optymalizacja podatkowa” u wielu przedsiębiorców budzi negatywne skojarzenia. Często utożsamia się ją z obchodzeniem prawa w celu obniżenia zobowiązań podatkowych bądź uchylaniem się od opodatkowania. Te negatywne skojarzenia prowadzą często do zaniechania jakichkolwiek prób obniżania zobowiązań podatkowych w obawie przed ewentualnymi sankcjami. Dzieje się tak jednak zupełnie niepotrzebnie. To ustawodawca tworzy legalne mechanizmy do obniżania kwot należnego podatku i do korzystania z tych metod wprost zachęca. Różnego rodzaju ulgi podatkowe są w rzeczy samej elementem polityki fiskalnej państwa. Ich wprowadzenie do systemu podatkowego ma za zadanie zachęcać przedsiębiorców do działań pożądanych przez ustawodawcę. Przykładem niech będzie tzw. ulga rozwojowa mająca niewątpliwie zachęcić do inwestycji w działalność badawczo-rozwojową. Więcej na temat ulgi znajdziesz tutaj.

Świadomie i rzetelnie przeprowadzona optymalizacja podatkowa, przy wykorzystaniu legalnych rozwiązań nie może rodzić dla przedsiębiorcy żadnych negatywnych konsekwencji. Nie stanowi obejścia prawa stosowanie przewidzianych prawem mechanizmów optymalizacyjnych. Pamiętaj – optymalizacja podatkowa nie jest przestępstwem karnym ani skarbowym. Optymalizacja podatkowa to świadome minimalizowanie zobowiązań podatkowych przy wykorzystaniu legalnych metod. Optymalizacja podatkowa jest legalna.

Ustawodawca oferuje przedsiębiorcom szereg możliwości ograniczenia zobowiązań podatkowych. Korzystanie z tych możliwości, o ile przeprowadzone w sposób rzetelny, może pozwolić zaoszczędzić przedsiębiorcom pokaźne kwoty. Oszczędności można przeznaczyć m.in. na rozwój swoich biznesów, wprowadzanie innowacji czy inwestycje. Opcjonalnie można je wypłacić wspólnikom.

CZY NAPRAWDĘ MUSISZ PŁACIĆ WYSOKIE PODATKI?

Wbrew obiegowej opinii, przedsiębiorca-podatnik nie jest zobowiązany do ponoszenia obciążeń podatkowych w jak najwyższym wymiarze, a korzystanie z legalnych rozwiązań minimalizujących wysokość zobowiązania podatkowego nie może być traktowana, jako obejście prawa, na co zwracał uwagę m.in. Naczelny Sąd Administracyjny.

Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania do powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.”

Podatnikowi przysługuje możliwość minimalizacji obciążeń podatkowych, jednak warunkiem jest stosowanie legalnych mechanizmów. Jeśli chcesz w prosty sposób zbadać, czy płacisz podatki w sposób racjonalny, oblicz tzw. efektywną stawkę podatkową. Jest to stosunek zapłaconego podatku do zysku brutto (ten prosty wzór nie uwzględnia wielu czynników mających wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych, ale uzyskany wynik może być przyczynkiem do pogłębionych analiz). Wynik powyżej 19% oznacza, że istnieje duży potencjał do optymalizacji. Wynik niższy potwierdza, że korzystasz z mechanizmów optymalizacyjnych i doceniasz ich wartość. Nie znaczy to jednak, że nie możesz skorzystać z kolejnych legalnych rozwiązań i zaoszczędzić więcej pieniędzy, które następnie mógłbyś przeznaczyć na rozwój swojego biznesu.

W tym celu warto skorzystać z pomocy i doświadczenia naszych konsultantów, którzy poza działaniami optymalizacyjnymi doradzają również w bieżącej działalności. Podatki bowiem, to obszar, w którym nie ma miejsca na domysły lub niepewność. My pomagamy rozwiać te wątpliwości i doradzamy jak prawidłowo, legalnie i bezpiecznie podatki płacić.

Wspieramy naszych Partnerów w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych oraz tworzeniu kompleksowych rozwiązań mających na celu racjonalizację podatkową. W tym obszarze oferujemy naszym Partnerom m.in.:

  • bieżące doradztwo podatkowe,
  • przejęcie usług księgowo-płacowych,
  • optymalizacja podatkowa,
  • ceny transferowe,
  • obniżanie składki wypadkowej do ZUS,
  • odzyskiwanie nadpłaconego podatku VAT
  • uzyskiwanie indywidualnych interpretacji podatkowych

 

Facebook: www.facebook.com/WielkopolskaGrupaDoradcza
LinkedIn: www.linkedin.com/company/wgd