CZY WARTO INWESTOWAĆ W PRACOWNIKÓW?

Funkcjonujemy w dobie dynamicznych zmian zachodzących praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Świat prze do przodu, co szczególnie jaskrawo przejawia się w świecie biznesu. Przedsiębiorcy chcąc pozostać konkurencyjnymi, za tymi zmianami muszą nadążyć. Doskonałym narzędziem do realizacji tego celu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych swojego personelu, poprzez udział w szkoleniach.

Każda firma funkcjonuje dzięki swoim pracownikom i przede wszystkim dzięki nim odnosi sukces. Dlatego inwestycja w rozwój swoich pracowników, to inwestycja we własny biznes i szansa na rozwój Twojej firmy. Wobec dynamicznego rozwoju technicznego, postępu nauki oraz zmian w otaczającym nas świecie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja posiadanej wiedzy jest konieczne, by pozostać konkurencyjnym na rynku, a często jest konieczne by w ogóle na nim funkcjonować.

Faktem jest, że w dzisiejszych czasach mnóstwo informacji jest łatwo dostępnych, szczególnie w sieci. Tworzy to dla pracodawców pokusę, by ciężar podnoszenia kwalifikacji zawodowych przenosić na pracowników. Pamiętajmy jednak, że od kwalifikacji naszych pracowników zależy los naszego biznesu. Czy warto więc zdawać się na niepewne i niesprawdzone informacje dostępne w Internecie? Jednak pamiętajmy, że wiele z informacji dostępnych w sieci to informacje z niepewnych źródeł, niesprawdzone, nieprawdziwe lub nieaktualne. Inwestując w swoich pracowników inwestujemy przede wszystkim w swój biznes.

CZY KAŻDE SZKOLENIE JEST POTRZEBNE?

Dostrzegając potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych Partnerów, oferujemy im możliwość przeprowadzenia szkoleń po uprzednim uzgodnieniu ich optymalnej tematyki. Bardzo istotnym czynnikiem jest sam dobór tematu szkolenia – by szkolenie przyniosło najlepsze efekty, musi być ono dostosowane do zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych. Po co inwestować w obszar, który nasz personel ma opanowany? Po co wydawać pieniądze na szkolenie z tematyki, która jest dla nas nieprzydatna? Szkolenie to inwestycja, więc inwestujmy swoje pieniądze mądrze.

Podejmując decyzję o organizacji szkoleń warto również rozważyć możliwość zawarcia z pracownikami umów szkoleniowych. Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy z tego, że prawo pracy stwarza wprost możliwość zobowiązania pracownika do przepracowania określonego czasu u pracodawcy, który sfinansował podniesienie jego kwalifikacji zawodowych. Nie należy takiej umowy utożsamiać z ograniczaniem swobody pracownika. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu to inwestycja czasu i pieniędzy pracodawcy. Zawarcie umów szkoleniowych, to nic innego, jak sięganie po dopuszczone prawem zabezpieczenia tej inwestycji.

Ze swojej strony oferujemy naszym Partnerom, w szczególności, pomoc w zakresie:

  • definiowania potrzeb szkoleniowych;
  • przygotowywania organizacyjnego szkolenia;
  • przeprowadzenia szkoleń z dowolnej dziedziny.

Organizujemy zarówno szkolenia miękkie, jak i twarde, m.in. z tematyki podatków, prawa, przedsiębiorczości oraz finansów. Zakres tematyczny szkoleń jest tożsamy z zakresem kompetencji naszych pracowników i współpracowników.

 

Facebook: www.facebook.com/WielkopolskaGrupaDoradcza
LinkedIn: www.linkedin.com/company/wgd